News and Events
« BACK TO ALL

Kia Tau Short Film

August 31, 2020

Toimata Foundation holds the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools. This short film, created by the Te Aho Tū Roa team, encourages us to pause, listen and connect with the natural world.

We are in a time of a major transition, and many are stressed by what is going on around us and in the world. You may find yourself questioning your power or feeling uncertain about your future.

At this time it is important to turn inward, to be still and listen. “Who am I? Who do I want to become?” This short film encourages us to connect with the beauty of our natural world… to give us hope, and awaken the incredible healing power that lies inside us.

May it guide us at precisely the right time to calm ourselves and journey inward. Then you will know what to do if you find yourself stressed or suffering – you will know that you have everything you need within.

He uaua pea te āhua o te noho i te ao nei i tēnei wā. He maha ngā āhuatanga rerekē e pā mai ana ki a tātou katoa, ki tō tātou ao hoki.

Me whai wā, me whakawātea, me whai wāhi ia tangata ki te whakatau i a ia anō, ki reira wānanga ai i nga pātai pēnei i te “Ko wai au?” “E ahu pēhea ana au?” Tērā pea ka riro mā tēnei kiriata koe e arataki kia tau pai ai tō katoa, kia wātea hoki koe ki te whakarongo ki ngā whakautu ki aua pātai.

Tērā pea he āwhina kei roto i te kiriata nei – ki te hiki i ngā mamae, i te pōuri, i te rangirua o ngā whakaaro, kia māmā te ngākau, te tinana me te wairua, kia wātea koe, kia tau koe, ki te aro hoki ki te ira atua me te ira tangata kei roto i a koe.

Titonga: Tuihana Bosch
Reo Kōrero: Taupunakohe Tocker
Whatutopa: Te Rawhitiroa Bosch & Uenukuterangihoka Jefferies
Kaiwāwāhi: Uenukuterangihoka Jefferies

He kiriata tēnei nā Te Aho Tū Roa www.teahoturoa.org.nz

He kaupapa e tautokona e Toimata Foundation www.toimata.org.nz